Coronamaatregelen

Maatregelen en bereikbaarheid rondom het Coronavirus

Het Coronavirus (Covid-19) raakt onze maatschappij diep. Wij en u, we hebben er allemaal mee te maken en we hebben allemaal onze verantwoordelijkheid hierin te nemen. Wij hebben uiteraard verschillende maatregelen genomen voor uw en onze gezondheid:

Algemene maatregelen:

  • We houden zo veel als mogelijk 1,5 meter afstand van elkaar;
  • We vermijden daar waar mogelijk de sociale contacten;
  • Uiteraard schudden we geen handen;
  • Hygiënische maatregelen (we houden extra schoonmaakrondes en controles) en
  • We vragen u betalingen zoveel mogelijk per pin te voldoen en niet contant.

We wensen u een goede gezondheid toe in deze bijzondere en veelal ook onzekere tijd.